Dowiedz się więcej
O Projekcie

Głównym celem projektu BEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁANIU jest tworzenie profesjonalnego środowiska profilaktycznego poprzez organizację zadań: czterech konferencji profilaktycznych oraz wydarzenia głównego – Strefy Chwały Festiwal BEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁANIU, na którym odbędzie się KONWENT SPECJALISTÓW PROFILAKTYKI, oraz praktycznego produktu projektowego – platformy internetowej i aplikacji mobilnej: METOBANK – BANK METOD PROFILAKTYCZNYCH związanych z przeciwdziałaniem przyczynom przestępczości.

Projekt realizowany w ramach konkursu Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości ogłoszonego przez Ministra Sprawiedliwości

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTÓW:

  1. Systemowe tworzenie warunków do rozwoju bezpieczenństwa poprzez zrzeszanie specjalistów związanych z profilaktyką.
  2. Budowanie bezpieczeństwa w społeczności lokalnej poprzez atrakcyjną metodeę szkoleniową, warsztatową, coachingową i edukacyjną.
  3. Prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, w szczególności poprzez organizację wykładów, szkoleń, konferencji, spotkań, konkursów, warsztatów, koncertów i innych.
  4. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi fundacjami i stowarzyszeniami, ze szkołami wyższymi, placówkami naukowo-badawczymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu.
  5. Tworzenie grup liderów i wolontariuszy i grup formacyjnych.

Głównym celem projektu BEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁANIU jest tworzenie profesjonalnego środowiska profilaktycznego

Dodaj własną metodę

Drogi użytkowniku! Możesz opisać i dodać swoją własną metodę (praktykę profilaktyczną, świadectwo lub doświadczenie zawodowe, artykuł, konspekt).

Dodaj Metodę
Ads