Kim jesteśmy
O Nas

METOBANK – BANK METOD PROFILAKTYCZNYCH

Zapraszamy Was do tworzenia z nami nowoczesnej i kreatywnej internetowa platforma profilaktycznej MetoBank. Jest ona transparentna z aplikacją mobilną, dzięki czemu dostęp do jej treści jest w zasięgu ręki. Bazując na naszych wartościach, postanowiliśmy uruchomić kanał komunikacyjny, który  mamy nadzieje, będzie dialogiem między ludźmi pełnych zamiłowania i zaangażowania w niesieniu pomocy innym –  specjalistami i ekspertami profilaktyki . Chcemy wychodzić naprzeciw potrzebom pedagogom, nauczycielom, rodzin i młodzieży, być odpowiedzią na ciągle zmieniający się nowoczesne społeczeństwo i wyposażyć w potężną bazę wiedzy i dobrych praktyk. Największe znaczenie ma budowanie relacji opartych na zaufaniu i wspólnie wyznawanych wartościach. Relacji wszystkich ze wszystkimi. Jesteśmy świadomi, że profilaktyka  z roku na rok będzie coraz bardziej dostrzegała te wyzwania aby skutecznie przeciwdziałać przyczynom przestępczości.

Głównymi osobami odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg realizacji projektu są:

Andrzej Dubiel

Koordynator projektu BEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁANIU – posiada wieloletnie doświadczenie w koordynowaniu projektów i przedsięwzięć muzycznych. Jako prezes Stowarzyszenia Muza Dei koordynował zadaniami i projektami muzycznymi głównie Strefa Chwały Festiwal.

Jan Bobka

Twórca merytoryczny METOBANK-u oraz koordynator merytoryczny projektu BEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁANIU. Nauczyciel, profilaktyk, reżyser, scenarzysta i aktor teatralny. Jako realizator projektów nadzorował prawidłowy przebiegiem imprez, koordynował realizację scenariuszy, współpracował ze wszystkimi uczestnikami (wewnętrznymi i zewnętrznymi).

Łukasz Iżyk

Konsultacje merytoryczne METOBANK-u oraz koordynator merytoryczny projektu BEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁANIU – pedagog, profilaktyk, wiceprezes Stowarzyszenia Muza Dei i współkoordynator Strefy Chwały Festiwal.

W tworzenie METOBANKU współpracowali z nami eksperci:

Jacek WRONA – mąż i ojciec. Specjalista do spraw bezpieczeństwa i terroryzmu, były funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji w Warszawie. Biegły sądowy w zakresie kryminologii przestępczości narkotykowej, slangu narkotykowego i przestępczego. Pracował w pionie do walki z przestępczością narkotykową oraz przy zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i pospolitej. Od wielu lat komentuje sprawy związane z bezpieczeństwem, w szczególności w zakresie terroryzmu międzynarodowego i przestępczości zorganizowanej. Jest autorem publikacji specjalistycznych z zakresu przestępczości zorganizowanej i pospolitej, narkomanii i przestępczości narkotykowej.

Andrzej KOC – mąż i ojciec. Prezes Fundacji Wychowanie w Dialogu, trener i autor programów profilaktycznych oraz warsztatów. Jest autorem wykładów i prelekcji, poświęconych wychowaniu dzieci, miłości małżeńskiej i życiu rodzinnemu, w których promuje dialog oparty na wzajemnym szacunku, poszanowaniu uczuć i potrzeb każdej ze stron. Fundacja Wychowanie w Dialogu zajmuje się przekazywaniem rodzicom i opiekunom wiedzy oraz umiejętności, wspomagających budowanie silnej i szczęśliwej rodziny. Podstawowym podejściem teoretycznym stanowiącym ramę działań Fundacji jest opracowany przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej model profilaktyki zintegrowanej.

Urszula MELA – żona, matka. Psycholog , bohaterka i współautorka książki „Bóg dał mi kopa w górę”. Ks. Jan Kaczkowski powiedział kiedyś, że mama Janka Meli (najmłodszy na świecie – w wieku 16 lat – i jednocześnie pierwszy niepełnosprawny, który wraz z polarnikiem Markiem Kamińskim zdobył oba bieguny w ciągu jednego roku) to „dzielna lwica z potężnym pazurem miłości”. Miał na myśli doświadczenia, które ją dotknęły: pożar domu, śmierć syna Piotra przez utopienie, porażenie prądem syna Jaśka, który stracił wtedy lewe podudzie i prawe przedramię. Teraz mówi: „Ufam Panu Bogu, że tak prowadzi naszą historię, żeby było jak najlepiej.” Wierzy, że wszystko dzieje się po coś i jest częścią Boskiego planu.

Monika i Marcin GOMUŁKOWIE – małżeństwo. Szczęśliwi rodzice kilkuletniego Adasia i niedawno narodzonej Zuzi. Autorzy internetowego projektu „Początek wieczności”, obecnie jednego z najbardziej rozpoznawalnych w sieci. Poruszają w nim kwestie związane z miłością, relacjami, rodziną, wychowywaniem dzieci, podróżami, a nawet kulinariami. Dobrze wiedzą, że zdrowe małżeństwo, wzmacnianie relacji rodzinnych, relacji ojciec – dziecko, matka – dziecko są fundamentem silnego narodu.

Anna Maria WESOŁOWSKA – żona, matka. Sędzia w stanie spoczynku. Ekspert od przestępczości zorganizowanej. Była członkiem składów orzekających w procesach łódzkiej „Ośmiornicy” i Gangu Popeliny. Brała udział w wydaniu orzeczenia o nałożeniu na siedemnastoletniego handlarza narkotyków obowiązku ostrzegania młodzieży na lekcjach wychowawczych przed handlem i zażywaniem narkotyków. Napisała do Dziennika Łódzkiego cykl felietonów skierowanych do młodzieży na temat prawa, których część była przedmiotem zajęć w lokalnych szkołach. Zainicjowała program uczestniczenia w rozprawach sądowych uczniów w wieku 15-18 lat jako formę edukacji prawnej.

 Jolanta TERLIKOWSKA – kierownik Działu do Spraw Rodziny i Młodzieży w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie odpowiada za realizację programu rozwoju profilaktyki szkolnej, rodzinnej i środowiskowej, programu rozwoju pomocy psychospołecznej dla dzieci z rodzin alkoholowych i środowisk wysokiego ryzyka oraz programu przeciwdziałania przemocy w rodzinach alkoholowych.

 Tomasz GUBAŁA – założyciel Fundacji Wspomagającej Wychowanie „Archezja”, która zajmuje się profilaktyką uzależnień. Fundacja w 2006 r. w Ojcowie utworzyła Plenerowy Ośrodek Profilaktyki Problemowej. Motywem przewodnim ich działania jest pokazanie dzieciom i młodzieży konieczności kierowania się w życiu wartościami, posiadania autorytetów, właściwej oceny własnych możliwości, akceptacji siebie oraz budowania dobrych relacji z innymi.

Paweł ZEGARTOWSKI – mąż i ojciec. Założyciel i lider Młodzieżowego Klubu Środowiskowego „Grupka”, który definiuje jako lata przemyśleń oraz różne doświadczenia ewangelizacyjne. Przy okazji bycia nauczycielem w szkole zauważył, że sama katecheza i nauka to dla młodzieży za mało. Podkreśla, że potrzebują czegoś więcej. To „coś więcej” postanowił zrobić. MKŚ „Grupka” jest miejscem spotkania osób, które szukają wartości, swoich talentów, formują się, a potem ewangelizują innych. Są to warsztaty, kursy Alpha, rekolekcje, akcje charytatywne np. „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, Caritas. Klub współpracuje z organizatorami Strefa Chwały Festiwal. Ponadto, co kwartał organizuje koncert „Czas Ognia – Czas Wielbienia”, który ma na celu rozpalenie ognia Ducha Świętego w sercu człowieka. Obecnie „Grupka” działa w ramach Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Twórców Sztuki Sakralnej ECCLESIA. Paweł Zegartowski nie ma wątpliwości co do tego, że „Grupka” jest dziełem Boga. Gdyby nie On, to wszystko nie miałoby racji bytu.

Full Power Spirit – zespół muzyczny. Wykonawca i pomysłodawca programu ewangelizacyjno-motywacyjno-profilaktycznego „Znajdź pomysł na siebie”. Projekt zachęca do aktywnego przeżywania młodości w oparciu o wierność wartościom płynącym z Ewangelii i zasadom zawartym w dekalogu. Mirosław Kirczuk, lider grupy mówi: „Próbujemy głosić Ewangelię od trzynastu lat. Czynimy to przede wszystkim w naturalnym środowisku młodzieży, czyli w szkołach. Poprzez kulturę hip-hopu, język, którym ci ludzie komunikują się ze światem, opowiadamy o tym, co jest w życiu ważne i istotne. Daje nam to wiele radości, a Pan Bóg potwierdza, że jest to dobra droga.” Program artystyczny obejmuje konkursy, skecze, prezentacje oraz świadectwa z życia artystów. Zawiera również elementy profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej oraz ukierunkowany jest na realizację przesłania: „Stop przemocy”.

Michał Bukowski “PAX” – Raper/Profilaktyk, 21 lat. W wieku 17 lat zaczął swoją przygodę z profilaktyką (jest członkiem Fundacji Wspomagającej Wychowanie “Archezja”), a 3 lata później – przygodę z rapem. Człowiek o ogromnym sercu do młodych ludzi, w swoim szczerym przekazie stanowczo i bezpośrednio, ale w ciekawy i skierowany specjalnie do młodzieży sposób, przedstawia kwestie czystości. Jego wiedza w tym temacie nie jest teoretyczna – doświadczony życiem chce być dla młodych drogowskazem na życiowej drodze. PAX inspiruje młodych do rozwoju swoich pasji i talentów, przedstawiając życie jako niesamowitą Przygodę, której każdy może doświadczyć!

Dodaj własną metodę

Drogi użytkowniku! Możesz opisać i dodać swoją własną metodę (praktykę profilaktyczną, świadectwo lub doświadczenie zawodowe, artykuł, konspekt).

Dodaj Metodę
Ads