Realizacja „Metody Wspólnej Sprawy” w praktyce

Metoda Wspólnej Sprawy w praktyce polega na stosowaniu przez pedagoga specjalnie opracowanych skryptów rozmów z uczniami, które pomagają w kierowaniu zmianami w zachowaniu uczniów.
Stosowanie MWS jest rozłożone w czasie i przebiega na trzech poziomach.
Cały proces powinien zostać uruchomiony tuż po stwierdzeniu faktu, że uczniowi w szkole dzieje się krzywda, a on odczuwa dyskomfort i zagrożenie, z powodu stosowanej wobec niego przemocy.

Poziom I: Indywidualne rozmowy z zaangażowanymi w sytuację.

  1. Rozeznanie na temat danej sytuacji wśród pozostałego personelu szkoły.
  2. Rozmowa indywidualna z uczniami mającymi udział w sprawie (zaczynając od osoby postrzeganej, jako agresor, a kończąc na poszkodowanym – ofierze.

Ważne: Rozmowy powinny być przeprowadzane w krótkim czasie, w odpowiednim miejscu i z wykorzystaniem opracowanego wcześniej skryptu.

Poziom II: Ponowne, indywidualne spotkanie z uczniami.

Jego celem jest sprawdzenie, jak uczniowie radzą sobie z realizacją postanowień ze spotkania pierwszego.

Poziom III: Spotkanie całej grupy.

Ma na celu ustalenie wspólnej zgody na utrzymanie zmiany w agresywnym zachowaniu uczniów.
Dbamy wówczas o to, by ofiara miała miejsce obok nas i aby zastanowiła się nad jakimś pozytywnym stwierdzeniem odnośnie osoby agresora.

Ważne: Okres upływający pomiędzy spotkaniami na poszczególnych poziomach powinien wynosić jeden tydzień. Jeśli zaś zaistnieje potrzeba powtórnego spotkania z uczniami, przerwy nie powinny być dłuższe niż 2 tygodnie.

Po realizacji poziomu III, możemy zaproponować jego uczestnikom kolejne spotkanie, w celu sprawdzenia, jak obecnie wyglądają relację pomiędzy nimi. Takie spotkanie powinno odbyć się po kilku tygodniach od zakończenia poziomu III.
Jeżeli natomiast nie zdecydujemy się na kolejne spotkanie, koniecznym jest wówczas skontrolowanie sytuacji, aby sprawdzić, czy przeprowadzona interwencja poskutkowała.

A her comment is here good illustration of this form of essay could be your professor giving you a paper through your first term in school.

  • : Znalezienie trwałego rozwiązania dla problemu dręcznia, poprzez serię spotkań z uczniami
  • : Starsi uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagodzy
  • : Ken Rigby
Dodaj własną metodę

Drogi użytkowniku! Możesz opisać i dodać swoją własną metodę (praktykę profilaktyczną, świadectwo lub doświadczenie zawodowe, artykuł, konspekt).

Dodaj Metodę
Ads
Komentarze
Wszystkie komentarze
Komentarze