Metoda wspólnej sprawy

Metoda wspólnej sprawy jest przykładem interwencji humanistycznej. Zamiast na szczegółowej analizie problemu, skupia się na:

  • budowaniu rozwiązań,
  • wyjaśnianiu detali sytuacji przemocy,
  • bardzo drobiazgowym odtwarzaniu faktów,
  • ukazywaniu nieagresywnych oraz bez szkody dla innych, sposobów na rozwiązywanie problemów.

Podejmowane działania polegają na praktycznym wprowadzeniu reguł i rozwiązań pozwalających uczniom na przebywanie w tym samym otoczeniu, bez wyrządzania krzywdy innym i zapewniając bezpieczeństwo poszkodowanemu.

Metodę tą powinno się stosować, jako pierwszą przy rozwiązywaniu problemu. Powinna ona również stanowić część przemyślanego i spójnego procesu przeciwdziałania agresji i przemocy, zawierającego hierarchię różnych działań podejmowanych w sytuacjach przemocy na terenie danej placówki.
System ten powinien być znany wszystkim, wypracowany przez nauczycieli razem z rodzicami i uczniami.

  • : Znalezienie trwałego rozwiązania dla problemu dręcznia,
  • : Starsi uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  • : Ken Rigby
Dodaj własną metodę

Drogi użytkowniku! Możesz opisać i dodać swoją własną metodę (praktykę profilaktyczną, świadectwo lub doświadczenie zawodowe, artykuł, konspekt).

Dodaj Metodę
Ads
Komentarze
Wszystkie komentarze
Komentarze