Zajęcia profilaktyczne o cyberprzemocy

Dzieci zazwyczaj nie uświadamiają sobie jak krzywdzące mogą być działania podejmowane online, a ofiary cyberprzemocy pozostawione sam na sam z problemem często nie potrafią sobie z nim poradzić. Dlatego bardzo ważną rolę w przeciwdziałaniu cyberprzemocy pełni najbliższe otoczenie dziecka. Rodzice i nauczyciele powinni podejmować działania profilaktyczne oraz szybko interweniować w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie, że dziecko jest ofiarą lub sprawcą przemocy w sieci.

Ważnym elementem walki z cyberprzemocą jest propozycja edukacyjna adresowana do uczniów szkół. Przykładową stroną internetową na której można znaleźć scenariusze lekcji oraz filmy prezentujące przypadki cyberprzemocy z perspektywy ofiary, sprawcy oraz świadka jest www.dzieckowsieci.pl

Po prezentacji filmu nauczyciele prowadzący zajęcia z czynnym udziałem uczniów (dyskusja, praca w grupach), odwołując się do zaprezentowanej w filmie sytuacji oraz wypowiedzi jego bohaterów.

  • : zapoznanie młodzieży w wieku szkolnym o zagrożeniach w sieci i ich konsekwencjach
  • : pedagodzy, nauczyciele, specjaliści
  • : Łukasz Wojtasik
Dodaj własną metodę

Drogi użytkowniku! Możesz opisać i dodać swoją własną metodę (praktykę profilaktyczną, świadectwo lub doświadczenie zawodowe, artykuł, konspekt).

Dodaj Metodę
Ads
Komentarze
Wszystkie komentarze
Komentarze