Metoda diagnostyczna dr Scheider

Diagnoza gotowości (motywacji) pacjenta do zerwania z nałogiem palenia tytoniu stanowi pierwszy krok w podjętym leczeniu odwykowym. Do pomiaru motywacji zaprzestania palenia tytoniu służy test opracowany przez dr Niny Schneider z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles. Normalizacji testów do warunków polskich dokonano w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie. Składa się on z 12 równoważnych pytań, na które można odpowiedzieć twierdząco lub przecząco. W teście bada się deklarowaną chęć pacjenta do rzucenia palenia, jego doświadczenia w tym zakresie, motywy tej decyzji, wiedzę o nawykach związanych z paleniem, metodach terapii odwykowej i objawach zespołu abstynencyjnego, możliwości wsparcia społecznego w okresie abstynencji, zadowolenie z pracy i trybu życia.

Test Schneider Pytanie Odpowiedzi

1. Czy chcesz rzucić palenie tytoniu? Tak Nie

2. Czy decydujesz się na to dla siebie samego  (podkreśl Tak), czy dla kogoś innego np. dla rodziny itp. (podkreśl Nie)? Tak Nie

3. Czy podejmowałeś(aś) próby rzucenia palenia?  Tak Nie

4. Czy orientujesz się, w jakich sytuacjach palisz najczęściej?  Tak Nie

5. Czy wiesz, dlaczego palisz tytoń? 6. Czy mogłabyś (mógłbyś) liczyć na pomoc rodziny, przyjaciół  itp. gdybyś chciała (chciał) rzucić palenie? Tak Nie

7. Czy członkowie twojej rodziny są osobami niepalącymi? Tak Nie

8. Czy w miejscu, w którym pracujesz, nie pali się tytoniu? Tak Nie

9. Czy jesteś zadowolony ze swojej pracy i trybu życia? Tak Nie

lO. Czy orientujesz się, gdzie i w jaki sposób szukać pomocy, gdybyś miał (miała) problemy z utrzymaniem abstynencji? Tak Nie

11. Czy wiesz, najakie pokusy i trudności będziesz narażony(a)  Nie w okresie abstynencji? Tak Nie

12. Czy wiesz, w jaki sposób samemu sobie poradzić w sytuacjach kryzysowych? Tak Nie

Interpretacja wyników testu dr Schneider i zwiazane z tym zalecenia Pomiaru motywacji do zaprzestania palenia dokonuje się poprzez podsumowanie wszystkich udzielonych przez pacjenta odpowiedzi „Tak” i osobno podsumowania odpowiedzi „Nie”. Jeżeli suma udzielonych przez pacjenta odpowiedzi „Tak” jest wyższa od sumy odpowiedzi „Nie” oznacza to, że umotywowany jest on stosunkowo silnie do zerwania z nałogiem palenia tytoniu. Siła jego motywacji zależy od liczby odpowiedzi typu „Tak”. Im więcej razy na pytania testu pacjent odpowiada twierdząco, tym większa jest jego gotowość do zaprzestania palenia. Nie oznacza to jednak, że nie będzie miał żadnych problemów związanych z rzuceniem palenia, np. po pojawieniu się objawów zespołu abstynencyjnego. Wtedy należy mu się pomoc w ich rozwiązaniu. Jeśli natomiast pacjent częściej zakreślał odpowiedź „Nie” oznacza to, że jego gotowość do zerwania z nałogiem nie jest zbyt wysoka i bądź może w ogóle nie zdecydować się na podjęcie próby zaprzestania palenia, bądź może ponieść porażkę już w pierwszych dniach abstynencji. Należy go jednak przekonać, aby nie rezygnował z rozważenia decyzji o rzuceniu palenia lub podjęcia takiej próby w najbliższej przyszłości. Trzeba sprawdzić, na które pytania pacjent udzielił odpowiedzi przeczącej i zaproponować mu, aby spróbował rozwiązać swoje problemy. Pośród powodów niskiej motywacji pacjenta do zaprzestania palenia jest niewiara pacjenta w skuteczność leczenia odwykowego, brak wiedzy o metodach leczenia, niechęć do zmiany swoich nawyków oraz brak pomocy i wsparcia ze strony osób najbliższych.

  • : diagnoza motywacyjna, prowadząca do uświadomienia przez pacjenta chęci pozbycia się nałgou
  • : Specjaliści, psychoterapeuci
  • : dr Nina Schneider
Dodaj własną metodę

Drogi użytkowniku! Możesz opisać i dodać swoją własną metodę (praktykę profilaktyczną, świadectwo lub doświadczenie zawodowe, artykuł, konspekt).

Dodaj Metodę
Ads
Komentarze
Wszystkie komentarze
Komentarze