Terapia lekomanii

Lekomania (określana także zależnością lekową) to uzależnienie od środków farmaceutycznych. Lekozależność wywołuje niepożądane skutki fizyczne i psychiczne, wpływa na procesy metaboliczne przeprowadzane przez organizm. Substancje zawarte w lekach mogą uzależniać dokładnie w taki sam sposób, jak toksyny z narkotyków, dopalaczy lub alkoholu.

Osoba chorująca na lekomanię ma problem z odstawieniem przyjmowanego środka, ponieważ pojawiają się nieprzyjemne objawy zespołu abstynencyjnego. Rosnące dawki leków mogą doprowadzić do zatrucia, a nawet śmierci.

Najsilniej uzależniają leki uspokajające, dopingujące, euforyzujące oraz nasenne. Uzależnienie mogą spowodować również tabletki przeciwbólowe i hormonalne.

Szczególną ostrożność należy zachować podczas kuracji lekami z grupy opioidów, benzodiazepin oraz barbituranów.

Główne objawy uzależnienia od leków

Lekomania zaliczana jest do uzależnień najtrudniejszych do zdiagnozowania. Sam chory nie przyznaje się, że nadużywa leków, a bliscy nie widzą nic złego w przyjmowaniu tabletek przepisanych przez lekarza.

Do głównych objawów zależności lekowej zalicza się:

 • przyjmowanie coraz większych dawek leku
 • samodzielne przedłużanie kuracji przepisanych przez lekarza
 • zmiany osobowości (obojętność na bodźce zewnętrzne, niskie zdolności psychomotoryczne)
 • nadmierną koncentrację na zdobywaniu leku
 • pojawienie się objawów zespołu abstynencyjnego

Uzależnieni przedłużają kuracje lekowe powyżej 6 tygodni, cały czas zwiększają zalecane dawki, ponieważ tabletki przestają wywoływać pożądany skutek.

Objawy odstawienia leków – zespół abstynencyjny

 Samodzielne odstawienie leku jest bardzo trudne, ponieważ u uzależnionego pojawiają się objawy zespołu abstynencyjnego do złudzenia przypominające symptomy towarzyszące alkoholizmowi czy narkomanii. Po około 10-48 godzinach mogą pojawić się bóle głowy i mięśni, drgawki, zawroty głowy. Często osoby uzależnione uskarżają się na nieprzyjemne objawy ze strony układu nerwowego:

 • bezsenność lub ospałość
 • lęki
 • nerwowość
 • płaczliwość
 • objawy depresyjne
 • pogorszenie koncentracji

W przypadku silnego uzależnienia zespół abstynencyjny może wywołać urojenia, halucynacje i omamy.

Sygnały uzależnienia od leków

Lekomania jest trudna do zdiagnozowania. Wielu chorych nawet przed samym sobą nie przyznaje się do uzależnienia lub próbuje ukryć problem przed bliskimi. Terapeuci wyróżniają jednak szereg sygnałów mogących wskazywać na zależność lekową. Należą do nich:

 • sięganie po środki farmaceutyczne bez wskazań medycznych
 • zwiększanie dawek przyjmowanego leku
 • przyjmowanie leków po ustąpieniu objawów choroby
 • umawianie wizyt u wielu specjalistów w celu zdobycia kilku lub kilkunastu recept
 • bardzo częste wizyty w gabinetach lekarskich
 • mieszanie kilku środków farmaceutycznych o takim samym działaniu (np. tabletek uspokajających czy przeciwbólowych)
 • lęk pojawiający się w momencie, gdy zapas leków zaczyna się kończyć
 • kłopoty ze snem, płaczliwość, osłabiona koncentracja, otępienie
 • pojawienie się objawów zespołu abstynencyjnego

Wzory zachowań u osób uzależnionych od leków

Pewne wzory zachowań wobec lekarza mogą sugerować, że pacjent ma problem z uzależnieniem lekowym. Niepokój powinny wzbudzić:

 • prośby o przepisanie konkretnego leku (pacjent sugeruje, że zamienniki w ogóle nie działają)
 • prośby o przepisanie większej dawki leku, częste zgłaszanie się do przychodni i próby manipulacji (pacjent może twierdzić, że nie wykupił wcześniejszej recepty)
 • wizyty u kilku specjalistów w celu zdobycia wielu recept
 • stwierdzenia, że tylko silniejsze dawki leku przynoszą skutek

Leczenie lekomanii

Opioidy , benzodiazepiny, barbiturany i inne substancje psychoaktywne zawarte w niektórych lekach wykazują silne działanie uzależniające. Osoby, które popadną w nałóg mogą mieć problemy z odstawieniem przyjmowanych środków, ponieważ pojawią się u nich psychiczne i fizyczne objawy zespołu abstynencyjnego (ponowne sięgnięcie po lek łagodzi ich skutki), które nie pozwalają normalnie funkcjonować. Dla osoby uzależnionej jedynym ratunkiem może stać się detoks i terapia w specjalistycznym ośrodku.

Jak zacząć leczenie lekomanii?

Terapię zawsze należy rozpocząć od zdiagnozowania problemu. Chory sam przed sobą musi przyznać się do uzależnienia lekowego  i poszukać motywacji do zmiany.

Silna lekomania wymaga detoksykacji. Detoks lekowy to stopniowe zmniejszanie dawek przyjmowanego środka, co powoli pozwala wyeliminować z układu krwionośnego substancję uzależniającą. Terapia odwykowa jest kolejnym krokiem leczenia.

Leczenie lekomanii – dokładny przebieg terapii

Leczenie lekomanii obejmuję motywację do zmian, detoks lekowy, terapię indywidualną i grupową oraz wsparcie psychologa.

Lekarz ustala rodzaj przyjmowanej substancji uzależniającej, wykonuje badania, które pozwalają określić, czy nadużywanie leku spowodowało w organizmie pacjenta poważne powikłania medyczne. W przypadku chorych, u których pojawiły się objawy zespołu abstynencyjnego, niezbędna jest detoksykacja. Polega ona na stopniowym odtruciu organizmu, uzupełnieniu poziomu płynów i minerałów oraz sukcesywnym zmniejszaniem dawki leków.

W przypadku leków uspokajających oraz nasennych zwykle zmniejsza się dawki przyjmowanych substancji aż do momentu ich całkowitego wyeliminowania. Leczenie farmakologiczne zawsze uzupełnia się terapią, która pozwala pacjentowi poznać podłoże problemu skłaniającego do sięgania po substancje odurzające i wyeliminować takie zachowania.

Sposoby leczenia lekomanii

W leczeniu zależności lekowej wykorzystuje się kilka modeli terapeutycznych. Wiele ośrodków stosuje leczenie łączące indywidualne rozmowy ze specjalistą z terapią grupową. Pacjent poznaje działanie przyjmowanych leków, wspólnie z terapeutą ustala psychologiczne podłoże choroby i uczy się nowych zachowań pozwalających poradzić sobie z nieprzyjemnymi objawami zespołu abstynencyjnego.

Terapia uzależnienia lekowego może zostać oparta o model Minnesota. Leczenie polega na opracowaniu indywidualnej mapy problemu, motywacji do zmiany i działań, które pozwolą pokonać problem.

Dodaj własną metodę

Drogi użytkowniku! Możesz opisać i dodać swoją własną metodę (praktykę profilaktyczną, świadectwo lub doświadczenie zawodowe, artykuł, konspekt).

Dodaj Metodę
Ads
Komentarze
Wszystkie komentarze
Komentarze