Filmoterapia – film jako narzędzia profilaktyczne

Don't overdo it

Other people choose to write essays appropriate source based on their fire.

.

  • : Czynniki leczące w filmoterapii aktualnie są w literaturze dosyć precyzyjnie i czytelnie wyszczególnione (np. Czabała 2013; Yalom 1975). W odniesieniu do tego „fundamentu” warto przyjrzeć się użyciu filmu w terapii. Innymi słowy: zauważyć, z którymi czynnikami leczącymi korespondują właściwości narzędzi obrazowych, ich potencjał komunikacyjny, narracyjny i twórczy.
  • : PEDAGODZY, NAUCZYCIELE, SPECJALIŚCI, MŁODZIEŻ
  • : Gary Solomon (1995) - Amerykański prekursor filmoterapii
Dodaj własną metodę

Drogi użytkowniku! Możesz opisać i dodać swoją własną metodę (praktykę profilaktyczną, świadectwo lub doświadczenie zawodowe, artykuł, konspekt).

Dodaj Metodę
Ads
Komentarze
Wszystkie komentarze
Komentarze