„DWA ŚWIATY” warsztaty profilaktyczno- edukacyjne

 

Jest to profilaktyka:        

  • przemocy  rówieśniczej,
  • przemocy w Internecie (ukazanie konsekwencji „hejtu” wśród ofiar i sprawców),
  • podejmowania zachowań ryzykownych,
  • uzależnień behawioralnych (siecioholizm, fonoholizm)

Warsztaty uczą zdrowego i mądrego stylu życia. Pokazując młodym ich ogromny pozytywny potencjał oraz możliwości jakie przynosi konsekwentna praca nad rozwojem własnych zainteresowań i pasji. Mówi o tym, że Internet może być bezpiecznym miejscem pracy, edukacji i rozrywki pod warunkiem stosowania zasad bezpieczeństwa. Jednym z głównych celów warsztatów jest ukazanie młodzieży, że jest jeden Świat w którym funkcjonują – i rozgraniczenie na światy wirtualny i realny jest tylko „iluzją” – osoba dokonująca przestępstw w świecie wirtualnym ponosi konsekwencje w świecie realnym.

Badania

Zgodnie z raportem z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2015 r (ESPAD) do korzystania z Internetu w ciągu ostatnich 7 dni przed badaniem przyznało się 95,7% gimnazjalistów. Uczniowie gimnazjum największą aktywność wykazują w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub Skype – codziennie korzysta z nich 60,7% badanych. Co trzeci badany gimnazjalista twierdzi, że spędza za dużo czasu w tych mediach, również co trzeci badany jest zdania że jego rodzice uważają, że poświęca na tę aktywność za dużo czasu, a prawie co szósty ma zły humor, jeśli nie ma dostępu do tych mediów. 

Sposób przekazu treści

W warsztatach „Dwa Światy wykorzystany jest cały wachlarz różnorodnych metod pracy z grupą. Są to udźwiękowione prezentacje multimedialne, krótkie filmiki i muzyka. Są też dynamiczne ćwiczenia, do których chętnie zgłaszają się ochotnicy. W trakcie spotkania jest przestrzeń do dialogu z młodzieżą na temat ich funkcjonowania w sieci oraz do zbudowania zasad bezpiecznego funkcjonowania w sieci. 

Nadzór merytoryczny nad programem sprawuje Fundacja Wychowanie w Dialogu.

  • : Warsztaty „Dwa Światy” zbudowane są dwóch filarach: profilaktyka i edukacja.
  • : MŁODZIEŻ (13-14 LAT)
  • : mgr Andrzej Koc – Trener, Coach, mgr Marta Wójtowicz – Psycholog,
Dodaj własną metodę

Drogi użytkowniku! Możesz opisać i dodać swoją własną metodę (praktykę profilaktyczną, świadectwo lub doświadczenie zawodowe, artykuł, konspekt).

Dodaj Metodę
Ads
Komentarze
Wszystkie komentarze
Komentarze