BANK METOD PROFILAKTYCZNYCH

Przykłady: uzależnienie, profilaktyka, rodzina

Metobank
Metobank
dla specjalistów
Metobank
Metobank
dla rodzin
Metobank
Metobank
dla młodzieży
Metobank
Metobank
Metoprawo

Nasz partner

Dodaj własną metodę!

Drogi użytkowniku! Możesz opisać i dodać swoją własną metodę (praktykę profilaktyczną, świadectwo lub doświadczenie zawodowe, artykuł, konspekt).

Metofilmy

Metomapa

Popularne
Najpopularniejsze metody i artykuły
Najpopularniejsze metody
Term papers, like lots cheapest essay writing service of ohmstudio.com other work-related tasksare a simple fact of our everyday lives which we cannot do without. Aside from the fact that they make our life more convenient by reducing our job load
„DWA ŚWIATY” warsztaty profilaktyczno- edukacyjne
  Jest to profilaktyka:         przemocy  rówieśniczej, przemocy w Internecie (ukazanie konsekwencji „hejtu” wśród ofiar i sprawców), podejmowania zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych (siecioholizm, fonoholizm) Warsztaty uczą zdrowego i mądrego stylu życia. Pokazując młodym ich ogromny pozytywny potencjał oraz możliwości jakie przynosi konsekwentna praca nad rozwojem własnych zainteresowań i pasji.
CYBERBEZPIECZEŃSTWO
Dla zrozumienia terminu cyberbezpieczeństwa niezbędne jest zdefiniowanie cyberprzestrzeni (z ang. cyberspace, cybernetics space), która to cyberprzestrzeń rozumiana jest jako "przestrzeń przetwarzania i wymiany informacji tworzona przez systemy teleinformatyczne, określone w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.
Wychowanie w dialogu
Jak działamy Warsztaty dla rodziców Codziennie zadajemy sobie wiele pytań, na które samemu trudno odpowiedzieć. Na większość z nich znajdziesz odpowiedź w trakcie warsztatów dla rodziców, które pozwolą Ci zatrzymać się nad swoją postawą rodzicielską oraz poznać skuteczne narzędzia umożliwiające lepsze porozumiewanie się. W trakcie warsztatów zapewniamy opiekę dla dzieci. Przykładowe tematy: Mama i Tata w akcji – dla spodziewających
Archipelag Skarbów
Program dla młodzieży jest realizowany w formie mityngów w dużych grupach (od 60 do 200 osób), trwających po 3,5 godziny każdy. Mityng 1 – poświęcony jest zagadnieniom dotyczącym  rozumienia siebie, własnych emocji i relacji z innymi osobami a także tematyce zagrożeń wieku dorastania – sięganiu po alkohol, narkotyki i dopalacze.
„Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU”
„BĄDŹMY POSZUKIWACZAMI AUTORYTETU” ogólnopolska kampania profilaktyczno – edukacyjna Czy kampania ma sens? – tak uznało kilkuset nauczycieli i blisko tysiąc rodziców, którzy dotychczas brali udział w zajęciach, opracowanych przez Fundację Wspomagającą Wychowanie “ARCHEZJA”. Tego samego zdania jest Minister Sprawiedliwości, który będąc dysponentem Funduszu Sprawiedliwości, dofinansował projekt. Dzięki temu, z radością

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Dodaj własną metodę

Drogi użytkowniku! Możesz opisać i dodać swoją własną metodę (praktykę profilaktyczną, świadectwo lub doświadczenie zawodowe, artykuł, konspekt).

Dodaj Metodę
Ads